cookie policy

Một trong những cách chúng tôi sử dụng cookie là hiển thị cho bạn những quảng cáo hữu ích và có liên quan trên website: https://kienthucnhakhoa.webflow.io/. Bạn có thể đọc thêm về các cách chúng tôi sử dụng cookie trong Chính sách Cookie của chúng tôi. Bạn có một số lựa chọn bằng cách sử dụng các công cụ được mô tả bên dưới. Cần có một số cookie để sử dụng website của chúng tôi. Xem lại các tùy chọn cookie có sẵn để chọn cookie bạn muốn chấp nhận để tiếp tục.

Kiểm soát

Chấp nhận việc kienthucnhakhoa đặt cookie quảng cáo web chính trên trình duyệt này, được sử dụng chủ yếu để giúp phân phối, đo lường và cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo?

Không có cookie này

Bạn sẽ vẫn thấy cùng một số lượng quảng cáo và chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi có để cung cấp, đo lường và cải thiện mức độ liên quan của các quảng cáo bạn thấy. Điều này bao gồm thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng dịch vụ trên https://kienthucnhakhoa.webflow.io/ của chúng tôi, cũng như thông tin thiết bị và thông tin từ các đối tác được thu thập bằng cách sử dụng cookie và công nghệ theo dõi khác, bao gồm cả việc bạn đồng ý với cookie quảng cáo web chính này trên các trình duyệt hoặc thiết bị khác.

Kiểm soát trong tài khoản đăng nhập của bạn

Nếu bạn có tài khoản đăng nhập, bạn có thể quản lý cách dữ liệu khác nhau được sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo bằng các công cụ này.

Cài đặt quảng cáo

Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể cung cấp các cài đặt cho phép bạn chọn xem cookie của trình duyệt có được đặt hay không và xóa chúng. Các điều khiển này khác nhau tùy theo trình duyệt và nhà sản xuất có thể thay đổi cả cài đặt mà chúng cung cấp và cách chúng hoạt động bất kỳ lúc nào. Kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2020, bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung về các điều khiển được cung cấp bởi các trình duyệt phổ biến tại các liên kết bên dưới. Một số dịch vụ trên website của chúng tôi  có thể không hoạt động bình thường nếu bạn đã tắt cookie của trình duyệt. Xin lưu ý rằng các kiểm soát này khác với các kiểm soát mà website https://kienthucnhakhoa.webflow.io/ cung cấp:

Google Chrome

trình duyệt web IE

Firefox

Safari

Safari Mobile

Opera